Aerial Forest

FURMARK

furmark_logo wit.png

 

FURMARK, DE WERELD STANDAARD VOOR GECERTIFICEERD DUURZAAM BONT.

FURMARK is de nieuwe wereldstandaard voor gecertificeerd duurzaam bont. FURMARK wordt geïntroduceerd door de International Fur Federation en zal de komende jaren wereldwijd worden uitgerold. Vanaf 2020 werkt Nederlands Bont Instituut alleen met FURMARK gelabeld bont.
Het betekent vertrouwen voor onze leveranciers, partners en consumenten. Het biedt duidelijke protocollen voor de bonthandel om zich aan te houden. Voor consumenten biedt FURMARK de garantie die nodig is om natuurlijk bont te kopen. De certificering is transparant, traceerbaar en gemakkelijk toegankelijk. FURMARK betekent betrokkenheid. FURMARK zorgt ervoor dat elke stap van het productieproces in de gehele toeleveringsketen voldoet aan strikte vereisten  van wereldwijd erkende dierenwelzijns- en duurzaamheidsstandaarden.  FURMARK brengt iedereen samen om goede praktijken te garanderen.  FURMARK bevestigt de waarde van bont als het meest natuurlijke luxe materiaal. Het is een collectieve inspanning om wereldwijde normen te leveren.

FURMARK is het wereldwijde programma dat de traceerbaarheid en certificering van de bontbranche naleeft. Het doel is om er voor te zorgen dat de hoogste welzijns- en milieunormen worden nageleefd. Het is een garantie dat de bontbranche ernaar streeft de duurzaamheid van de sector verder te verbeteren. Voor consumenten is het de garantie van goed dierenwelzijn en de strengste milieu-eisen met betrekking tot de herkomst van het bontproduct dat ze kopen.


FURMARK HEEFT DRIE BASISBEGINSELEN; WETENSCHAP, ZELFSTANDIGE INSPECTIE EN TRANSPARANTIE.

1. Certificeringsprogramma's en hun individuele protocollen zijn allemaal gebaseerd op wetenschap en zullen door onafhankelijke deskundigen worden goedgekeurd.
2. Controles worden door onafhankelijke derden uitgevoerd en zijn publiekelijk beschikbaar.
3. De certificatieprogramma's dienen te voldoen aan erkende nationale voorschriften en ISEAL's (International Standards Accreditation & Labeling Alliance) geloofwaardigheidsbeginselen, waaronder oprechtheid, transparantie, duurzaamheid, relevantie, toegankelijkheid, efficiëntie, betrokkenheid, onpartijdigheid, verbetering, en strengheid.

Voor meer informatie over FURMARK en de certificeringssystemen klik hier