FURMARK, de nieuwe wereldstandaard voor gecertificeerd duurzaam bont.

FURMARK is de nieuwe wereldstandaard voor gecertificeerd duurzaam bont. FURMARK wordt geïntroduceerd door de International Fur Federation en zal de komende jaren wereldwijd worden uitgerold. Vanaf 2020 werkt Het Nederlands Bont Instituut alleen met FURMARK gelabeld bont. Het betekent vertrouwen voor onze leveranciers, partners en consumenten. FURMARK is het wereldwijde programma dat de traceerbaarheid en certificering van de bontbranche regelt. Het doel is om er voor te zorgen dat de hoogste welzijns- en milieunormen worden nageleefd op alle niveau´s van de waardeketen van pelsdierhouderij en looierij tot aan de ontwerpers. Het is een garantie dat de bontbranche ernaar streeft de duurzaamheid van de sector verder te verbeteren. Voor consumenten is het de garantie van goed dierenwelzijn en de strengste milieu-eisen met betrekking tot de herkomst van het bontproduct dat ze kopen.

FURMARK HEEFT DRIE BASISBEGINSELEN; WETENSCHAP, ZELFSTANDIGE INSPECTIE EN TRANSPARANTIE.

1. Certificeringsprogramma's en hun individuele protocollen zijn allemaal gebaseerd op wetenschap en zullen door onafhankelijke deskundigen worden goedgekeurd. 2. Controles worden door onafhankelijke derden uitgevoerd en zijn publiekelijk beschikbaar. 3. De certificatieprogramma's dienen te voldoen aan erkende nationale voorschriften en ISEAL's (International Standards Accreditation & Labeling Alliance) geloofwaardigheidsbeginselen, waaronder oprechtheid, transparantie, duurzaamheid, relevantie, toegankelijkheid, efficiëntie, betrokkenheid, onpartijdigheid, verbetering, en strengheid.

Voor meer informatie over FURMARK en de certificeringssystemen: lees / download de brochure door het FURMARK logo aan te klikken