Het Nederlands Bont Instituut onderschrijft wereldwijde duurzaamheidsstrategie voor de bontbranche

De Internationale Bont Federatie (International Fur Federation, IFF) presenteerde op 17 februari jl. In Londen tijdens de Londen Fashion Week onder de naam ´Natural Fur´ , haar in de modewereld baanbrekende wereldwijde duurzaamheidsstrategie voor bont. De strategie omvat heldere promessen en doelstellingen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en sociaal beleid met als leidraad de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het omvat een ambitieus programma en ´roadmap´ voor de richting waarin de bontbranche en haar gehele waardeketen zich de komende jaren zullen bewegen om een volledig duurzame bedrijfstak te worden. Het Nederlands Bont Instituut, als lid van IFF, verwelkomt de strategie en zal vanuit haar positie als toonaangevend bont innovatie centrum, elke mogelijke bijdrage leveren om de ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken.

De duurzaamheidsstrategie omvat in eerste instantie de lancering van Furmark, een wereldwijd keurmerk dat de consument garandeert dat bont afkomstig is van bronnen die aan de hoogste welzijnseisen voldoen en die onafhankelijk worden gecontroleerd. Tevens borgt Furmark volledige transparantie en traceerbaarheid van bron van herkomst tot eindproduct. Furmark wordt gesteund door de grote modeconcerns LVHM en Kering. Naast de introductie van Furmark, wordt de gehele bedrijfskolom doorgelicht op zoek naar terreinen waar verminderde CO2 uitstoot en overige milieu-winst kan worden geboekt, zoals bijvoorbeeld verminderde uitstoot van ammoniak door verbeterd voer, verbeterde looi- en veredelingstechnieken, innovatieve bewaringstechnieken voor bont en meer hergebruik door recycling en upcycling van bont.

´´Bont is al een van de duurzaamste materialen in de wereld´´, aldus een enthousiaste Ron Haarman, woordvoerder van het Nederlands Bont Instituut. ´´Onlangs bevestigde het prestigieuze Belgische onderzoek instituut Organic Waste Systems dat bont net zo snel biologisch afbreekt als bladeren die van de boom vallen. Tel daarbij op de levensduur van tot wel 25 jaar en de ontelbare mogelijkheden van hergebruik , dan begrijp je dat bont het epitoom van ´slow fashion´ is. Nu al wordt een derde van de bontartikelen tweedehands gekocht. Dat is geen reden om stil te zitten maar juist om op diverse terreinen verder vooruitgang te boeken om een volledig duurzame bedrijfstak te worden. Daar is de duurzaamheidsstrategie voor bedoeld. Bij Het Nederlands Bont Instituut zullen we ons vooral richten op het steeds efficiënter werken met bont. Hoe kunnen we met minder bont, betere effecten bereiken zowel vanuit design- als gebruiksperspectief. Tevens denken we graag mee met de nieuwe generatie ontwerpers over een nieuw filosofisch kader voor de mode waarin we met veel minder kleding de functionele en communicatieve kracht van kleding niet willen verliezen, maar willen verankeren in een nieuwe tijd. Een uitdaging waar de gehele modewereld voorstaat´´.