Prijzen schieten omhoog op bontveilingen

De lang verwachte ommekeer op bontveilingen is ingezet. Na enkele moeilijke jaren met prijsdalingen, rapporteren veilinghuizen de eerste maanden van dit jaar sterk stijgende vraag en prijzen.

Kopenhagen Fur, het grootste veilinghuis ter wereld heeft haar onlangs gehouden veiling op het laatste moment met twee dagen verlengd om aan de stijgende vraag tegemoet te komen.

Ten opzichte van de laatste veiling in september 2020, meldt Kopenhagen Fur een stijging van gemiddeld 79 procent per verkochte vacht. Het gehele ter veiling gebrachte aanbod is verkocht.In Rusland meldden de Sojuzpushnina and Ruspushnina veilingen dat 85% van de aangeboden vachten in februari zijn verkocht tegen gemiddeld 25 procent hogere prijzen dan de laatste veilingen in december 2020.


De prijsstijgingen worden onder andere veroorzaakt door de goede seizoensverkopen in Azië vanwege de aantrekkende economie aldaar na de corona crisis en de koude winter. De extreem koude winter in de Verenigde Staten heeft ook bijgedragen aan stijgende bontverkopen.
Het wegvallen van de gehele productie in Denemarken (voorheen het grootste bont producerende land ter wereld) en Nederland door met corona besmette nertsen heeft het aanbod van vachten op de wereldmarkt aanzienlijk verminderd en de prijzen verder doen stijgen. Dit effect werd enigszins verminderd omdat er nog onverkochte vellen voorhanden waren van de seizoenen daarvoor. Aangezien dit verlies van aanbod de komende jaren voorlopig structureel in de prijzen zal worden verdisconteerd, is de verwachting dat de prijsstijgingen zullen doorzetten.


Amsterdam, maart 2021